BS CKI Nguyễn Vạn Thông- Prenantal screening & Genetics

PLUS DIAGNOSTICS

Experience Medical team
Experience Medical team
Automated Laboratory Systems
Automated Laboratory Systems
Vacuum Blood Collection – BD, USA
Vacuum Blood Collection – BD, USA
Professional Lab Informatics System
Professional Lab Informatics System
Medical Specialist consultant
BS CKI Nguyễn Vạn Thông- Prenantal screening & Genetics

BS CKI Nguyễn Vạn Thông- Prenantal screening & Genetics

Package code : Di truyền - tiền sản

Price : Contact us

Description

BS CKI Nguyễn Vạn Thông - Trưởng khoa Di truyền Y học, Bệnh viện Hùng Vương Tp.HCM.

Bác sĩ – CKI Nguyễn Vạn Thông có gần 20 năm kinh nghiệm trong khám chữa và điều trị. Hiện ông đang là Trưởng khoa Di Truyền Y Học, Bệnh viện Hùng Vương. BS Thông cũng là thành viên Ban Chấp Hành của các Hiệp hội chuyên môn như HOSREM và Hội Di truyền học Việt Nam.

Kinh nghiệm và quá trình công tác

BS. Nguyễn Vạn Thông tốt nghiệp ngành Bác sĩ đa khoa năm 2002. Năm 2006, Bác sĩ tham gia khóa tu nghiệp chuyên khoa Di truyền tại Viện Trường Liege, Vương quốc Bỉ và nhận bằng chuyên khoa I về Sản Phụ khoa tại Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh năm 2015.

Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Di truyền, Chẩn đoán trước sinh, Sàng lọc Sơ Sinh, Sản Phụ khoa, bên cạnh công tác chuyên môn và lãnh đạo tại khoa Di truyền Y học, BS. Thông còn tham gia nghiên cứu và giảng dạy hàng năm tại nhiều đơn vị. Bác sĩ và các đồng nghiệp đã công bố nhiều công trình trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước về lĩnh vực xét nghiệm di truyền, giải phẫu bệnh và chẩn đoán hình ảnh. BS. Thông cũng là thành viên Ban Chấp Hành của các Hiệp hội chuyên môn như HOSREM và Hội Di truyền học Việt Nam.

BS. Thông đã cùng các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, thử nghiệm và tối ưu hóa nhiều quy trình xét nghiệm trong lĩnh vực Di truyền – Sinh học phân tử để cải tiến chất lượng, thời gian trả kết quả và hiệu quả sử dụng xét nghiệm, đem lại lợi ích cho khách hàng và cộng đồng.

Quá trình Đào tạo & Công tác

- 2002: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y dược Tp.HCM

- 2006: Học chuyên ngành Di truyền tại Viện trường Liege, Bỉ

- 2015: Học chuyên khoa I chuyên ngành Sản Phụ Khoa

2003 - 2009: Bác sĩ Giải phẫu bệnh và Sản Phụ khoa

- 2009 - nay: Bác sĩ Di truyền và Sản Phụ khoa, Chẩn đoán trước sinh

Nghiên cứu khoa học

- Là tác giả, đồng tác giả của nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

- Là diễn giả của nhiều chương trình tư vấn, đào tạo bác sĩ Sản khoa.

- Bác sĩ và đồng nghiệp đã công bố nhiều công trình trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước về lĩnh vực xét nghiệm di truyền, giải phẫu bệnh và chẩn đoán hình ảnh.

- Thành viên Ban Chấp Hành của các Hiệp hội chuyên môn như HOSREM và Hội Di truyền học Việt Nam.

 

Visits : 152034 Online : 2