3D MAMMOGRAPHY

PLUS DIAGNOSTICS

Experience Medical team
Experience Medical team
Automated Laboratory Systems
Automated Laboratory Systems
Vacuum Blood Collection – BD, USA
Vacuum Blood Collection – BD, USA
Professional Lab Informatics System
Professional Lab Informatics System
3D MAMMOGRAPHY
CHỤP NHŨ ẢNH 3D MÁY FUJI -NHẬT: 2,200,000 ĐỒNG

CHỤP NHŨ ẢNH 3D MÁY FUJI -NHẬT: 2,200,000 ĐỒNG

- Cơ sở vật chất và trang thiế bị tiêu chuẩn chất lượng chính hãng, thực hiện theo quy trình hiện đại, quản lý chất lượng nghiêm ngặt 

- Được chỉ định theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa hoặc khám sức khỏe định kỳ (Cá nhân/Gia đình/Doanh nghiệp)

-  Hỗ trợ tư vấn bởi Bác sỹ trong và ngoài nước (Khi có nhu cầu)

Visits : 152056 Online : 4