AUTOMATED LABORATORY ANALYSERS

PLUS DIAGNOSTICS

Experience Medical team
Experience Medical team
Automated Laboratory Systems
Automated Laboratory Systems
Vacuum Blood Collection – BD, USA
Vacuum Blood Collection – BD, USA
Professional Lab Informatics System
Professional Lab Informatics System
AUTOMATED LABORATORY ANALYSERS
Laboratory analyzer

Laboratory analyzer

  • Hệ thống lấy máu chân không BD- Mỹ
  • Máy Miễn dịch tự động Architect- Abbott Mỹ
  • Máy Sinh hóa tự động Beckman Coulter – Mỹ
  • Máy Miễn dịch tự động Siemens - Đức
  • Máy Miễn dịch tự động Beckman Coulter – Mỹ
  • Một số trang thiết bị khác
Visits : 152042 Online : 2