Trung tâm Xét nghiệm d+

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM d+

Đội ngũ Bác sĩ, Cử nhân Xét nghiệm nhiều kinh nghiệm
Đội ngũ Bác sĩ, Cử nhân Xét nghiệm nhiều kinh nghiệm
Hệ thống trang thiết bị Y tế hiện đại, hoàn toàn tự động
Hệ thống trang thiết bị Y tế hiện đại, hoàn toàn tự động
Hệ thống lấy máu Chân không của Becton Dickinson - Mỹ
Hệ thống lấy máu Chân không của Becton Dickinson - Mỹ
Phần mềm Quản lý xét nghiệm chuyên nghiệp
Phần mềm Quản lý xét nghiệm chuyên nghiệp
Dịch vụ y tế
DANH MỤC XÉT NGHIỆM

DANH MỤC XÉT NGHIỆM

-Tổng phân tích tế bào máu/CBC

- Hồng cầu lưới

- Nhóm máu ABO + Rh

- Tốc độ máu lắng/ESR

Dấu ấn Ung thư

Dấu ấn Ung thư

 • AFP
 • CEA
 • CA 19-9
 • CYFRA 21-1
 • ProGRP
 • PSA Free PSA
 • CA 15-3
 • CA 125
 • ...
Dị ứng

Dị ứng

 • Alatop Allergy Screen
 • IgE total
 • Allergens
 • Enviroment allergy panel
 • Food allergy panel
Xét nghiệm chức năng gan

Xét nghiệm chức năng gan

- ALT/GPT
- AST/GOT
- GGT
- Total Bilirubin
- Direct/Indirect Bilirubin
- ALP
- α-1 antitrypsin

Xét nghiệm sinh hóa khác

Xét nghiệm sinh hóa khác

- ASO
- RF 
- CRP Lx:
- Uric Acid
- Iron (sắt huyết thanh)
- Transferrin
​- Albumin

Viêm gan Siêu vi B

Viêm gan Siêu vi B

 • HBsAg
 • HBsAg Định lượng
 • HBsAg Xác định
 • Anti HBs
 • HBeAg
 • Anti HBe
 • Anti HBc IgM
 • Anti HBc Total
Lượt truy cập : 295851 Online : 1