Danh sách thiết bị (nhấn vào đây)

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM d+

Đội ngũ Bác sĩ, Cử nhân Xét nghiệm nhiều kinh nghiệm
Đội ngũ Bác sĩ, Cử nhân Xét nghiệm nhiều kinh nghiệm
Hệ thống trang thiết bị Y tế hiện đại, hoàn toàn tự động
Hệ thống trang thiết bị Y tế hiện đại, hoàn toàn tự động
Hệ thống lấy máu Chân không của Becton Dickinson - Mỹ
Hệ thống lấy máu Chân không của Becton Dickinson - Mỹ
Phần mềm Quản lý xét nghiệm chuyên nghiệp
Phần mềm Quản lý xét nghiệm chuyên nghiệp
Dịch vụ y tế

Danh sách thiết bị (nhấn vào đây)


Hệ thống lấy máu chân không BD- Mỹ


Máy Miễn dịch tự động Architect- Abbott Mỹ


Máy Sinh hóa tự động Beckman Coulter – Mỹ

Máy Miễn dịch tự động Siemens - Đức


Máy Miễn dịch tự động Beckman Coulter – Mỹ


Máy Huyết học tự động DxH600 - Beckman Coulter

Lượt truy cập : 295862 Online : 4