BỘ NHIỄM IVF NỮ (NAM )

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM d+

Đội ngũ Bác sĩ, Cử nhân Xét nghiệm nhiều kinh nghiệm
Đội ngũ Bác sĩ, Cử nhân Xét nghiệm nhiều kinh nghiệm
Hệ thống trang thiết bị Y tế hiện đại, hoàn toàn tự động
Hệ thống trang thiết bị Y tế hiện đại, hoàn toàn tự động
Hệ thống lấy máu Chân không của Becton Dickinson - Mỹ
Hệ thống lấy máu Chân không của Becton Dickinson - Mỹ
Phần mềm Quản lý xét nghiệm chuyên nghiệp
Phần mềm Quản lý xét nghiệm chuyên nghiệp
DÀNH CHO PHỤ NỮ MANG THAI
BỘ NHIỄM IVF NỮ (NAM )

BỘ NHIỄM IVF NỮ (NAM )

Mã số : IVF

Giá : 1.090.000 VNĐ

Mô tả

XÉT NGHIỆM

Nhóm máu ABO + Rh

HBsAg : Kháng nguyên Virus Viêm gan siêu vi B

Anti-HCV: Kháng thể Viêm gan siêu vi C

HIV Ab: Kháng thể HIV

RPR/VDRL: Giang mai 

TB test IgM : Kháng thể vi trùng Lao IGM

TB test IgG: Kháng thể vi trùng Lao IGG

 

Lấy máu tại nhà, tại nơi làm việc hoặc đến phòng xét nghiệm

Lượt truy cập : 283490 Online : 8