NGHIỆM PHÁP ĐƯỜNG THAI KỲ

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM d+

Đội ngũ Bác sĩ, Cử nhân Xét nghiệm nhiều kinh nghiệm
Đội ngũ Bác sĩ, Cử nhân Xét nghiệm nhiều kinh nghiệm
Hệ thống trang thiết bị Y tế hiện đại, hoàn toàn tự động
Hệ thống trang thiết bị Y tế hiện đại, hoàn toàn tự động
Hệ thống lấy máu Chân không của Becton Dickinson - Mỹ
Hệ thống lấy máu Chân không của Becton Dickinson - Mỹ
Phần mềm Quản lý xét nghiệm chuyên nghiệp
Phần mềm Quản lý xét nghiệm chuyên nghiệp
DÀNH CHO PHỤ NỮ MANG THAI
NGHIỆM PHÁP ĐƯỜNG THAI KỲ

NGHIỆM PHÁP ĐƯỜNG THAI KỲ

Mã số : THAI

Giá : 330.000 VNĐ

Mô tả

Xét nghiệm giữa thai kỳ:

- Công thức máu/CBC

- Đường huyết lúc đói 

- Đường huyết 1 giờ sau uống 75g đường 

- Đường huyết 2 giờ sau uống 75g đường 

Thực hiện trên máy Beckman Coulter -Mỹ

Lượt truy cập : 274524 Online : 2