TRIPLE TEST

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM d+

Đội ngũ Bác sĩ, Cử nhân Xét nghiệm nhiều kinh nghiệm
Đội ngũ Bác sĩ, Cử nhân Xét nghiệm nhiều kinh nghiệm
Hệ thống trang thiết bị Y tế hiện đại, hoàn toàn tự động
Hệ thống trang thiết bị Y tế hiện đại, hoàn toàn tự động
Hệ thống lấy máu Chân không của Becton Dickinson - Mỹ
Hệ thống lấy máu Chân không của Becton Dickinson - Mỹ
Phần mềm Quản lý xét nghiệm chuyên nghiệp
Phần mềm Quản lý xét nghiệm chuyên nghiệp
DÀNH CHO PHỤ NỮ MANG THAI
TRIPLE TEST

TRIPLE TEST

Mã số : Triple

Giá : 500.000 VNĐ

Mô tả

Thực hiện vào 3 tháng giữa của thai kỳ 

- AFP

- hCG

- uE3 (Unconjugate Estriol)

- Thông số khác: Tuổi thai (tại thời điểm lấy máu), tuổi của thai phụ, cân nặng, chủng tộc...

- Phần mềm tính toán nguy cơ 

Thực hiện trên máy Beckman Coulter -Mỹ 

 

Lượt truy cập : 274523 Online : 3