HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM TỰ ĐỘNG

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM d+

Đội ngũ Bác sĩ, Cử nhân Xét nghiệm nhiều kinh nghiệm
Đội ngũ Bác sĩ, Cử nhân Xét nghiệm nhiều kinh nghiệm
Hệ thống trang thiết bị Y tế hiện đại, hoàn toàn tự động
Hệ thống trang thiết bị Y tế hiện đại, hoàn toàn tự động
Hệ thống lấy máu Chân không của Becton Dickinson - Mỹ
Hệ thống lấy máu Chân không của Becton Dickinson - Mỹ
Phần mềm Quản lý xét nghiệm chuyên nghiệp
Phần mềm Quản lý xét nghiệm chuyên nghiệp
HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM TỰ ĐỘNG
Danh sách thiết bị (nhấn vào đây)

Danh sách thiết bị (nhấn vào đây)

  • Hệ thống lấy máu chân không BD- Mỹ
  • Máy Miễn dịch tự động Architect- Abbott Mỹ
  • Máy Sinh hóa tự động Beckman Coulter – Mỹ
  • Máy Miễn dịch tự động Siemens - Đức
  • Máy Miễn dịch tự động Beckman Coulter – Mỹ
  • Một số trang thiết bị khác
Lượt truy cập : 302388 Online : 1