MIỄN DỊCH

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM d+

Đội ngũ Bác sĩ, Cử nhân Xét nghiệm nhiều kinh nghiệm
Đội ngũ Bác sĩ, Cử nhân Xét nghiệm nhiều kinh nghiệm
Hệ thống trang thiết bị Y tế hiện đại, hoàn toàn tự động
Hệ thống trang thiết bị Y tế hiện đại, hoàn toàn tự động
Hệ thống lấy máu Chân không của Becton Dickinson - Mỹ
Hệ thống lấy máu Chân không của Becton Dickinson - Mỹ
Phần mềm Quản lý xét nghiệm chuyên nghiệp
Phần mềm Quản lý xét nghiệm chuyên nghiệp
MIỄN DỊCH
Dấu ấn Ung thư

Dấu ấn Ung thư

 • AFP
 • CEA
 • CA 19-9
 • CYFRA 21-1
 • ProGRP
 • PSA Free PSA
 • CA 15-3
 • CA 125
 • ...
Dị ứng

Dị ứng

 • Alatop Allergy Screen
 • IgE total
 • Allergens
 • Enviroment allergy panel
 • Food allergy panel
Viêm gan Siêu vi B

Viêm gan Siêu vi B

 • HBsAg
 • HBsAg Định lượng
 • HBsAg Xác định
 • Anti HBs
 • HBeAg
 • Anti HBe
 • Anti HBc IgM
 • Anti HBc Total
Viêm gan Siêu vi C

Viêm gan Siêu vi C

 • Anti HCV
 • HCV Ag
Chức năng tuyến giáp

Chức năng tuyến giáp

 • Free T3
 • Total T3
 • Free T4
 • Total T4
 • TSH
 • TSI
 • Anti TG
 • Anti TPO
 • Anti TSH Receptor
Nội tiết/Sinh sản

Nội tiết/Sinh sản

 • Total βhCG
 • AMH
 • Inhibin A
 • Estradiol Sensitive
 • FSH
 • LH
 • Progesterone
 • Prolactin
 • Testosterone
Viêm gan Siêu vi A

Viêm gan Siêu vi A

 • Anti HAV IgM
 • Anti HAV Total
Nhiễm trùng bẩm sinh

Nhiễm trùng bẩm sinh

 • CMV IgG
 • CMV IgG Avidity
 • CMV IgM
 • Rubella IgG
 • Rubella IgM
 • Toxo IgG
 • Toxo IgG Avidity
 • Toxo IgM
Sàng lọc trước sinh

Sàng lọc trước sinh

 • Douple test
 • Triple test
 • NIPT
Lượt truy cập : 283523 Online : 2