SÀNG LỌC TRƯỚC SINH

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM d+

Đội ngũ Bác sĩ, Cử nhân Xét nghiệm nhiều kinh nghiệm
Đội ngũ Bác sĩ, Cử nhân Xét nghiệm nhiều kinh nghiệm
Hệ thống trang thiết bị Y tế hiện đại, hoàn toàn tự động
Hệ thống trang thiết bị Y tế hiện đại, hoàn toàn tự động
Hệ thống lấy máu Chân không của Becton Dickinson - Mỹ
Hệ thống lấy máu Chân không của Becton Dickinson - Mỹ
Phần mềm Quản lý xét nghiệm chuyên nghiệp
Phần mềm Quản lý xét nghiệm chuyên nghiệp
SÀNG LỌC TRƯỚC SINH
NIPT Basic (CE-IVD)

NIPT Basic (CE-IVD)

NIPT- NST 18.13.21: Lệch bội 3 NST phổ biến liên quan đến 3 hội chứng di truyền: Down (21), Edwards (18), Patau (13).

NIPT focus (CE-IVD)

NIPT focus (CE-IVD)

NIPT Focus: Phân tích 23 cặp Nhiễm sắc thể (thai đơn), 3 cặp nhiễm sắc thể 21, 18, 13 (thai đôi

Lượt truy cập : 289004 Online : 3