TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM d+

Đội ngũ Bác sĩ, Cử nhân Xét nghiệm nhiều kinh nghiệm
Đội ngũ Bác sĩ, Cử nhân Xét nghiệm nhiều kinh nghiệm
Hệ thống trang thiết bị Y tế hiện đại, hoàn toàn tự động
Hệ thống trang thiết bị Y tế hiện đại, hoàn toàn tự động
Hệ thống lấy máu Chân không của Becton Dickinson - Mỹ
Hệ thống lấy máu Chân không của Becton Dickinson - Mỹ
Phần mềm Quản lý xét nghiệm chuyên nghiệp
Phần mềm Quản lý xét nghiệm chuyên nghiệp
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Danh sách thiết bị (nhấn vào đây)

Danh sách thiết bị (nhấn vào đây)

  • Hệ thống lấy máu chân không BD- Mỹ
  • Máy Miễn dịch tự động Architect- Abbott Mỹ
  • Máy Sinh hóa tự động Beckman Coulter – Mỹ
  • Máy Miễn dịch tự động Siemens - Đức
  • Máy Miễn dịch tự động Beckman Coulter – Mỹ
  • Một số trang thiết bị khác
Lượt truy cập : 288993 Online : 3